Gia vị dinh dưỡng phối giống Honeychic

180.000 

  Cung cấp các Vitamins & Khoáng chất cho giai đoạn phối giống

  Hiệu chỉnh nội tiết thông qua dinh dưỡng, cải thiện chậm gào, chậm phối

  Tăng chất lượng & số lượng trứng

  Cải thiện chất lượng & số lượng đàn con

Xóa
Gia vị dinh dưỡng phối giống Honeychic